parch

parch
parch {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. mnż IIb, D. -u || -a {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'grzybica skórna występująca u ludzi i zwierząt, wywoływana przez różne gatunki grzybów, powodująca szorstkość, łamliwość i wypadanie włosów': {{/stl_7}}{{stl_10}}Parch u człowieka, u zwierzęcia. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'szarożółty strup o nieprzyjemnym zapachu, tworzący się u człowieka na skórze głowy, będący objawem tej choroby': {{/stl_7}}{{stl_10}}Zerwać, rozdrapać parch. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}3. {{/stl_12}}{{stl_7}}'choroba roślin, którą wywołują pasożytnicze grzyby i chorobotwórcze promieniowce; także objawy tej choroby w postaci plam lub narośli na różnych częściach rośliny': {{/stl_7}}{{stl_10}}Parch ziemniaków, jabłoni. {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Игры ⚽ Поможем написать реферат
Synonyms:
(slightly), / , ,


Look at other dictionaries:

  • Parch — (p[aum]rch), v. t. [imp. & p. p. {Parched}; p. pr. & vb. n. {Parching}.] [OE. perchen to pierce, hence used of a piercing heat or cold, OF. perchier, another form of percier, F. percer. See {Pierce}.] 1. To burn the surface of; to scorch; to… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • Parch — Parch, v. i. To become scorched or superficially burnt; to be very dry. Parch in Afric sun. Shak. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

  • parch — [pärch] vt. [ME perchen < ?] 1. to expose (corn, peas, etc.) to great heat so as to dry or roast slightly 2. to dry up with heat; make hot and dry 3. to make very thirsty 4. to dry up and shrivel with cold vi. to become very dry, hot, thirsty …   English World dictionary

  • parch — index burn Burton s Legal Thesaurus. William C. Burton. 2006 …   Law dictionary

  • parch — [pa:tʃ US pa:rtʃ] v [T] if the sun or wind parches something, it makes it very dry …   Dictionary of contemporary English

  • parch — [ partʃ ] verb transitive if hot weather parches the ground, it makes it extremely dry …   Usage of the words and phrases in modern English

  • parch — (v.) mid 13c., possibly from M.E. perchen, variant of perishen to perish (see PERISH (Cf. perish)). Related: Parched; parching …   Etymology dictionary

  • parch — *dry, desiccate, dehydrate, bake Analogous words: sear, scorch, char, *burn: shrivel, wizen, *wither …   New Dictionary of Synonyms

  • parch — [v] dry, burn blister, brown, dehydrate, desiccate, dry up, evaporate, exsiccate, make thirsty, scorch, sear, shrivel, stale, wither; concepts 249,255 Ant. dampen, moisten, wet …   New thesaurus

  • parch — ► VERB 1) make dry through intense heat. 2) (parched) informal extremely thirsty. 3) roast (corn, peas, etc.) lightly. ORIGIN of unknown origin …   English terms dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”